Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Przed budową domu - formalności i pozwolenia

KROK 1

Budowanie domu jest tak dużym przedsięwzięciem, że warto podzielić go na poszczególne etapy. Pierwszy etap to oczywiście sama decyzja odnośnie lokalizacji i kupno działki. Drugi etap jest zdecydowanie mniej interesujący - są to wszystkie formalności, które musimy załatwić przed budową domu.

Krok 1 - uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy

Pierwszy krok to sprawdzenie, czy w gminie gdzie zamierzasz budować dom, jest przygotowany aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest i Twoja działka należy do obszarów budowlanych, wtedy wystarczy udanie się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy i złożenie wniosku o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli natomiast gmina nie ma planu zagospodarowania. Wtedy do formalności przed budową domu należą po pierwsze złożenie wniosku w Wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (WZT). Przed tym jednak musisz mieć wybrany projekt domu. Do kolejnych kroków potrzebujesz też kopię mapy zasadniczej, którą dostaniesz w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy.

Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do zakładu gazowego (jeżeli chcemy mieć gaz i są możliwości podłączenia), energetycznego i wodno kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Musisz też zgłosić się do zarządu drogi o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

Przed dalszymi krokami przygotowań przed budową domu musisz skompletować wymagane dokumenty, takie jak wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu, wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich oraz przygotować charakterystykę budowanego obiektu - obrys budynku z planowanym usytuowaniem na działce.

Jeżeli to już mamy, wtedy możemy przejść do kroku nr 2 formalności przed budową domu

KROK 2

Drugim krokiem formalności przed budową domu jest wybór projektu domu i wykonanie projektu budowlanego.

Przede wszystkim należy zwrócić się do geodety, który sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej. Mapa ma skalę 1:500 i jest przeznaczona do celów projektowych.

Kolejnym krokiem, jeżeli tego wcześniej nie wykonałeś, jest wybór i zakup lub wykonanie projektu domu. Z samym projektem należy się wybrać do architekta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona adaptację projektu czyli projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy Terenu, do warunków na danym terenie. Architekt ponadto dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych (do czego powinno się wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę.

Jeżeli jest taka potrzeba, to architekt może dokonać zmian w zakupionym projekcie. Na tym etapie projektu budowy domu należy też uzgodnić projekt zagospodarowania działki z zakładem energetycznym, wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowniczym.

Po wykonaniu całej dokumentacji uzyskujemy projekt budowlany.

KROK 3

Gdy mamy już projekt budowlany kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Do uzyskania pozwolenia potrzebne są następujące dokumenty: 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi ustaleniami, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy terenu lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jeżeli jest), wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich, warunki techniczne dostawy mediów, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

Z tymi dokumentami udajemy się do wydziału architektury i budownictwa starostwa powiatowego i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. W ciągu 65 dni musimy otrzymać decyzję.

Gdy mamy już pozwolenie na budowę domu musimy powiadomić jeszcze Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem 7 dni, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Rozpoczęcie budowy domu rozpoczyna się od geodezyjnego wytyczenia obiektów, wykonania niwelacji terenu , zagospodarowania terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych i wreszcie wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Warto też założyć dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności w czasie budowy domu.autor:Radek B.

www.karmimypsiaki.pl http://place-zabaw.net
stat4u