Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego w wieku od 5 do 13 lat

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.) paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat jest ważny 5 lat od jego wydania. Okres oczekiwania na paszport 5-letni wynosi około 1-2 miesięcy. W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn.zm.). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 5-letniego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 5-letni dla małoletniego w wieku od 5 do 13 lat:

1.    Wypełniony wniosek paszportowy;
(dostępne w konsulacie); wypełnione czytelnie, pismem naśladującym druk.
    
2.    Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy.

3.    Dwie jednakowe fotografie;
kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4.    Poprzedni paszport;
jeżeli dziecko posiadało wcześniej paszport.

5.    Dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych;
Paszporty; Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu. Jeśli dziecko było wpisane do paszportu rodzica, niezbędne jest okazanie tego paszportu.

6.    Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla dziecka;
Rodzice podpisują zgodę przed konsulem. Jeśli jeden z rodziców nie jest obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla swojego dziecka przed notariuszem (notary public) i dostarczyć ją do konsulatu. Zgoda na wydanie paszportu jest wymagana od obydwojga rodziców, chyba że z orzeczenia sądu wynika, że prawa rodzicielskie nie przysługują jednemu z nich. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania paszportu dla dziecka, lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich, należy przedstawić orzeczenie sądu opiekuńczego w tej sprawie.

7.    Legitymację szkolną lub list ze szkoły potwierdzający pobieranie nauki;
dotyczy osób uczących się, umożliwia skorzystanie z ulgi w opłacie za wydanie dokumentu paszportowego.


8.    Potwierdzenie adresu;
np. rachunek za elektryczność, council tax, rachunek bankowy, dokumenty
z Home Office z adresem, itp.

9.    Dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
Opłatę należy uiścić w kasie konsulatu,w gotówce lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate General of the Republic of Poland in Manchester. Konsulat nie przyjmuje płatności czekiem, kart płatniczych lub kredytowych.

 04.06.2010 autor:Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Manchesterze

stat4u