Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Wydanie paszportu 10-letniego dla małoletniego w wieku od 13 do 17 lat

 Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi około 2 miesiące. W związku  z tym zaleca się składanie wniosków o nowy paszport minimum 3 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego. W przypadku gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10-letniego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 10-letni dla małoletniego w wieku od 13 do 17 lat:


1.    Wypełniony  wniosek paszportowy;
(dostępne w konsulacie); wypełnione czytelnie pismem naśladującym druk.
    
2.    Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy.

3.    Dwie jednakowe fotografie;
kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość, oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz
z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4.    Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie;
paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, dowód osobisty; W przypadku gdy osoba utraciła paszport - oświadczenie
o okolicznościach utraty paszportu (druk dostępny w konsulacie).

5.    Dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych;
Paszporty; Obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu.

6.    Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla małoletniego;
Rodzice podpisują zgodę przed konsulem. Jeśli jeden z rodziców nie jest obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla swojego dziecka przed notariuszem (notary public) i dostarczyć ją do konsulatu. Zgoda na wydanie paszportu jest wymagana od obydwojga rodziców, chyba że z orzeczenia sądu wynika, że prawa rodzicielskie nie przysługują jednemu z nich. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania paszportu dla dziecka, lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich, należy przedstawić orzeczenie sądu opiekuńczego w tej sprawie.

7.    Legitymację szkolną lub list ze szkoły potwierdzający pobieranie nauki;
dotyczy osób uczących się, umożliwia skorzystanie z  ulgi w opłacie za wydanie dokumentu paszportowego.

8.    Potwierdzenie adresu;
np. rachunek za elektryczność, council tax, rachunek bankowy, dokumenty z Home Office z adresem, itp.

9.    Dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
Opłatę należy uiścić w kasie konsulatu, w gotówce lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate General of the Republic of Poland in Manchester. Konsulat nie przyjmuje płatności w czekach, kart płatniczych lub kredytowych.04.06.2010 autor:Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Manchesterze

Wykonywanie stron internetowych -labofarts.pl
php flash wizytowki i inne projekty graficzne
stat4u