Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Wydanie paszportu 10-letniego dla osoby pełnoletniej

 

Okres oczekiwania na paszport 10-letni wynosi około 1-2 miesięcy. W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego (art. 23. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm). Dokument ten, ważny do 12 miesięcy, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10-letniego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 10-letni:

1.    Wypełniony  wniosek paszportowy;
(dostępny w konsulacie); w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić 2 wnioski. Wnioski muszą być wypełnione czytelnie, pismem naśladującym druk.

2.    Dwie jednakowe fotografie;
kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3.    Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie;
paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, dowód osobisty; W przypadku gdy osoba utraciła paszport - oświadczenie
o okolicznościach utraty paszportu (druk dostępny w konsulacie).

4.    Numer PESEL; numer PESEL jest niezbędny w przypadku starania się o paszport 10-letni. Bez numeru PESEL nie ma możliwości zarejestrowania wniosku o paszport. Osoby, które nie posiadają numeru PESEL lub nie są pewne jego posiadania, powinny przed wizytą w konsulacie przesłać do urzędu wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia.


5.    Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie posiadały paszportu oraz osób, które nie posiadają numeru PESEL.

5.    Odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
dotyczy osób, które wymieniają paszport z powodu zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego, oraz osób, które zawierały małżeństwo za granicą.

6.    Pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego;
jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
W takim przypadku przedstawiciel ustawowy strony powinien przedstawić dokument świadczący o tytule do reprezentowania danej osoby.

7.    Potwierdzenie adresu;
np. rachunek za elektryczność, council tax, rachunek bankowy, dokumenty z Home Office itp.

8.    Dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
Opłatę należy uiścić w kasie konsulatu w gotówce lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate General of the Republic of Poland in Manchester. Konsulat nie przyjmuje płatności czekiem, kart płatniczych lub kredytowych.

9.    Dokument potwierdzający prawo do zniżki w opłacie konsularnej;
legitymacja uczniowska, studencka (do 26 roku życia), legitymacja rencisty, emeryta, legitymacja kombatancka.

Przed umówieniem się na spotkanie paszportowe  uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy Konsulat Generalny RP w Manchesterze jest właściwy do załatwienia Państwa sprawy, biorąc pod uwagę miejsce Państwa zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii.

 04.06.2010 autor:Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Manchesterze

Wykonywanie stron internetowych -labofarts.pl
php flash wizytowki i inne projekty graficzne
stat4u