Weź udział w projekcie @ktywni!

Weź udział w projekcie @ktywni!

Od kwietnia br. w partnerstwie z Klubem Sportowym POLESIE rozpoczynamy realizację projektu pt.:@ktywni!.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

 

O projekcie

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej (15 – 64l.), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i/lub bezrobocia (wg art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), zamieszkujących wyłącznie teren Gminy i Miasta Kock w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupa docelowa projektu to 10 osób, w tym:
- min. 50% kobiet,
- min. 40% os. długotrwale bezrobotnych.


Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (4 godz.dydaktyczne/osoba),
2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.dydaktycznych/grupa),
3. Warsztaty psychospołeczne (40 godz.dydaktycznych/grupa),
4. Kurs komputerowy ECDL START (84 godz.dydaktyczne/grupa).

Osoby spełniające wymogi projektu zdobędą wiedzę w zakresie planowania własnego rozwoju zawodowego, umiejętności informatyczne przydatne w miejscu pracy oraz podwyższą swoje umiejętności komunikacyjne. A także zaktualizują swoją wiedzę na temat możliwości aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz będą mieć możliwość integracji ze społecznością lokalną.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
1. wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
2. materiały szkoleniowe,
3. przyjemną atmosferę podczas zajęć,
4. poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciastek,
5. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/certyfikaty.

Rekrutacja


Rekrutacja będzie trwała od 01.04.2011r. do 13.04.2011r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • Zapoznanie się z Regulaminem Projektu (potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym),
 • Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, którego integralną częścią jest Ankieta Motywacyjna,
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie objętym wsparciem,
 • Oświadczenie pozwalające stwierdzić, że dana osoba pozostaje bez zatrudnienia lub Oświadczenie, że nie przekracza minimum socjalnego i pozostaje w stanie ubóstwa.

  (Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie biura projektu)

  Zasady kwalifikacji Uczestników:

  Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z Koordynatora i Asystenta koordynatora.
  Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników biorąc pod uwagę:
   
 • kompletność i poprawność formalną złożonych dokumentów,
 • ilość punktów uzyskanych w Ankiecie Motywacyjnej.

  W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, dodatkowym wskaźnikiem rozstrzygającym będzie:
   
 • płeć, kobiety będą traktowane priorytetowo (min. 50% uczestników projektu),
 • długość pozostawania bez zatrudnienia, osoby długotrwale bezrobotne (min.40% uczestników projektu),
 • wiek - osoby do 25 roku życia,
 • korzystanie/niekorzystanie ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie ten sam status stwierdzony przez Komisję Rekrutacyjną. Osoby z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły.

Wiecej informacji na stronie

http://www.confuturo.pl/  zakladka co nowego.

Dodano: 2011-04-01   Autor:Katarzyna S


 Komentarze
 nick:      Wpisz odpowiedz: 1 + 5=
 Tekst
 


Masz Diesla? Tak nam przykro...

  Diesel zdrożeje o 60 gr na litrze! Unia Europejska nie odpuści kierowcom...


Rocznica - SMOLEŃSK 10 kwietnia 2010 - katastrofa polskiego tupolewa

SMOLEŃSK 10 kwietnia 2010 - katastrofa polskiego tupolewa W niedzielę o 8.41 niektórzy...


Silny i porywisty wiatr

Silny i porywisty wiatr, w porywach do 100 km/h, przymrozki w nocy, deszczowo i...


Dwa wypadki jedej nocy. Jedna osoba nie żyje

Jeden kierowca nie żyje, drugi ranny – to skutki dwóch wypadków drogowych,...


Jan Paweł 2

Mija 6 lat od śmierci Jana Pawła 2. W szóstą rocznicę śmierci naszego polskiego...


uroczystości poświęcone 70 rocznicy Śmierci Generała Franciszka Kleeberga

W niedzielę 3 kwietnia 2011r. odbędą się w Kocku uroczystości poświęcone ...


Protest w Londynie

Ponad 250 tys . ludzi protestowało na ulicach Londynu przeciwko cięciom budżetowym...


Dlaczego paliwo jest takie drogie?

Niestety, są przesłanki do kolejnych podwyżek cen najpopularniejszych paliw. Wbrew...


VI Rocznica śmieci Jana Pawła II

VI Rocznica śmieci Jana Pawła II Piątek, w kościele parafialnym,  odbędzie...[Strona glowna]

Wykonywanie stron internetowych -labofarts.pl
php flash wizytowki i inne projekty graficzne
WSBiA w Łukowie
http://wsbia.edu.pl

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'kock_11'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/_baza_forum.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/_baza_forum.inc on line 17
Table 'kock_8.phpbb_posts' doesn't exist